Obratio nam se "E." d.o.o. iz Z. s nekoliko pitanja u vezi oporezivanjem kamata porezom po odbitku na koja dajemo mišljenje. 1. Hrvatsko društvo A član je grupe multinacionalnih tvrtki s matičnim društvom u Nj. U svrhu efikasnijeg financiranja, odnosno snižavanja troškova pribavljanja sredstava zajma u grupi, matično društvo osnovalo je društvo B u Luxemburgu kao središnjeg kreditora za cijelu grupu. Osnovna djelatnost toga društva je pribavljanje financijskih sredstava putem kredita kod financijskih institucija, te plasman viška sredstava u grupi, te plasiranje sredstava članicama grupe. Predviđeno je da se ta sredstva plasiraju i društvima u kojima se ima određeni, ali ne većinski udio u društvu. Društvo A može plaćati kamate po kreditnom aranžmanu izravno financijskoj organizaciji ili društvu B, pa se postavlja pitanje podliježu li plaćanju poreza po odbitku na kamate koje se plaćaju društvu B, ili se u takvim slučajevima i društvo B može smatrati financijskom institucijom prema odredbi čl. 31. st. 5. toč. 2. Zakona o porezu na dobit. U nastavku dajemo mišljenje. Prema odredbi čl. 31. st. 4. Zakona o porezu na dobit (Narodne ...