Na vaš upit o tome može li se sirova kava uvezena iz Italije, koja bi se nakon prerade i pakiranja u RH, kao mješavina pržene kave izvezla u Ukrajinu u vrećicama kupca, razvidno je da se planira uvezena sirova kava staviti u carinski postupak unutarnje proizvodnje. Na pitanje može li se ta kava uvesti u carinsko područje RH, a da se pritom pri uvozu ne plate carinske pristojbe ni posebni porez na kavu, u nastavku odgovaramo: 1. Carinski postupak unutarnje proizvodnje propisan je odredbama Carinskoga zakona (Narodne novine br. 94/99., 17/99.,73/00., 92/01., 47/03. i 140/05). U odredbama citiranoga Zakona kojima je reguliran carinski postupak unutarnje proizvodnje, uz ostalo je predviđena mogućnost da strana roba namijenjena ponovnom izvozu u obliku dobivenih proizvoda, ne podliježe plaćanju carine niti trgovinskim mjerama (sustav odgode), odnosno da se može odobriti otpust ili povrat carine, ako se strana roba koja se pušta u slobodni promet uz plaćanje carine, izveze u obliku dobivenih proizvoda (sustav povrata). 2. U skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na kavu (Narodne novine br. 87/05.) i Pravilnika o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za označavanje kave (Narodne novine br. 92/05.), u ...