Navodite da ste dobili na dar iz Njemačke kombi vozilo koje biste koristili u opće korisne društvene svrhe uklju­čujući rad s Romima i romskom djecom te rad s mladima i školarcima te Vas zanima možete li dobiti oslobođenje od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila. Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13., 115/16. i 127/17.), Pravilni­kom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17. i 2/18.) i Uredbom o načinu izračuna i visina sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila (Narodne novine br. 4/18.) uređeno je plaćanje posebnog pore­za na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj. Sukladno čl. 5. st. 1. Zakona predmet oporezivanja su motorna vozila navedena u točkama od 1. do 5. na koja nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj. Prema t. 1. istog članka tu spadaju: osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prije­voz osoba, uključujući motorna vozila tipa karavan, kombi i trkaći automobili iz tarifnih oznaka KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, osim sanitetskih vozila ...