Grad M., Odjel za proračun i financije poslao je dopis u kojem traži mišljenje: 1. da li se za poslove uređenja i održavanja javnih površina u pripremi za ljetnu sezonu te za pomoćne poslove u ljetnoj sezoni obračunava i plaća porez na dohodak od nesamostalnog rada, ako je Grad M. zaključio ugovor o djelu na duže od 10 dana i bruto plaće veći od 1.250,00 kuna, 2. da li se socijalna pomoć isplaćena u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 73/97. do 82/01.) može isplatiti u gotovini. 1. Kod utvrđivanja radi li se o nesamostalnom ili samostalnom radu trebaju se ocijeniti sva obilježja rada, a ne vrsta ugovora ili oblik isplate. Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine br. 54/01.) u čl. 9., st. 3. navodi da su bitna obilježja nesamostalnog rada da ne postoji nikakav poslovni rizik za posloprimca, posloprimac ulaže u poslovni proces samo svoj rad, poslodavac u pravilu određuje vrstu, mjesto i vrijeme rada, unaprijed se utvrđuje visina isplate koja je u pravilu vezana za radno vrijeme, dogovara se u pravilu trajanje rada posloprimca na neodređeno vrijeme, a iznimno i na određeno vrijeme, poslodavac preuzima ...