Mišljenja.hr

Plaćanje poreza na dohodak po ugovoru o djelu i isplata socijalne pomoći

Datum objave: 18.02.2002., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/02-01/79

Grad M., Odjel za proračun i financije poslao je dopis u kojem traži mišljenje: 1. da li se za poslove uređenja i održavanja javnih površina u pripremi za ljetnu sezonu te za pomoćne poslove u ljetnoj sezoni obračunava i plaća porez na dohodak od nesamostalnog rada, ako je Grad M. zaključio ugovor o djelu na duže od 10 dana i bruto plaće veći od 1.250,00 kuna, 2. da li se socijalna pomoć isplaćena u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 73/97. do..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak