Na navode da ste primili privremeno porezno rješenje po kojem trebate platiti deset lipa poreza na dohodak za 2000. te da smatrate da je štampanje takvog rješenja nepotreban trošak kako za poreznog obveznika tako i za državu, u nastavku dajemo obrazloženje. Postupak za utvrđivanje i naplatu poreza na dohodak utvrđen je Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.), te je odredbom čl. 30., st. 1. i 5. propisano da se porez na dohodak za koji se podnosi godišnja porezna prijava obračunava godišnje, a obveznicima poreza na dohodak porez se utvrđuje poreznim rješenjem. Slijedom zakonske odredbe Porezna uprava izdaje rješenje o porezu na dohodak svim poreznim obveznicima koji predaju poreznu prijavu. Ukoliko se rješenjem utvrdi pravo na povrat odnosno obveza uplate poreza, uz rješenje se štampa nalog za gotovinsku isplatu odnosno uplatnica. Zbog načela ekonomičnosti nalog za povrat odnosno uplatnica ne štampa se ako se rješenjem utvrdi povrat ili obveza uplate poreza manja od 10,00 kuna. Donošenjem Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00.), stvoren je sustav uređivanja cijelog područja javnih davanja na jedinstven način. Odredbe Općeg poreznog zakona ...