Hrvatska udruga H. iz Z., postavila je upit vezano uz plaćanje poreza na dobit na dodijeljena sredstva Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija odnosno traži se tumačenje da li radijske postaje koje su po okončanju natječajnog postupka dobile određena sredstva iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija trebaju ili ne trebaju na ta sredstva plaćati porez na dobit. Prema navodima iz upita, a temeljem odredbe članka 54. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine br. 25/03.) 3% od mjesečno prikupljenih sredstava na ime pristojbe uplaćuje se u Fond za poticanje pluralizma i raznolikosti elektroničkih medija. Odredbama Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 122/03., 79/07. i 32/08.) određeno je da sredstvima tog Fonda upravlja Vijeće za elektroničke medije, te je utvrđen način, postupak i uvjeti javnog natječaja temeljem kojeg se elektronički mediji mogu natjecati za ta sredstva. Po okončanju natječajnog postupka pojedine radio ili TV postaje dobiju određena sredstva koja su strogo namjenska za određene programske sadržaje iz domene informativnog, kulturnog, obrazovnog programa ili za programe za nacionalne manjine, zavičajnu tradiciju i sl. Korisnici sredstava moraju također u određenom roku Vijeću za elektroničke medije podnijeti i izvješće (sa dokazima) o namjenskom trošenju tih ...