​Porezni obveznik iz dostavnog spiska, postavio je pitanje elektroničkom poštom zašto se ne može izvršiti prijeboj njegovog dugovanja s osnova poreza na cestovna motorna vozila sa iznosom povrata poreza po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi poreza na dohodak u slučaju kada njegov poslodavac nije uplaćivao predujmove poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada. U nastavku odgovaramo na postavljeni upit. Člankom 113. stavkom 5. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 147/08., 18/11., 78/12. i 136/12.) propisano je da je povrat preplaćenog poreza i poreza plaćenog bez pravne osnove zajedno s kamatama porezno tijelo dužno vratiti osobi koja ga je platila, odnosno osobi kojoj je pravo na povrat poreza ustupljeno. U stavku 6. istoga članka navodi se nadalje da se povrat iz stavka 5. iznimno neće izvršiti ako je porezno tijelo prethodno utvrdilo da porezni obveznik ima dospjelih, a neplaćenih poreza koje naplaćuje porezno tijelo. Člankom 69. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. - ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12.) propisano je da je radnik, umirovljenik i osoba koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 14. Zakona dužnik poreza na dohodak. Poslodavac i isplatitelj ...