Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska, kojim se traži objašnjenje vezano uz plaćanje poreza na cestovna motorna vozila. Naime, porezni obveznik je prilikom registracije vozila (u upitu se ne navode podaci o godini proizvodnje osobnog vozila, niti datum kada je izvršena registracija) platio godišnju naknadu za uporabu javnih cesta u iznosu od 374,10 kuna, a nakon toga je od Upravnog odjela za javne financije Osječko- baranjske županije dobio obavijest o obvezi plaćanja i poreza na cestovna motorna vozila u iznosu od 200,00 kuna. Upit se odnosi na ispravnost plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i poreza na cestovna motorna vozila. U nastavku dajemo slijedeći odgovor. Zakonom o javnim cestama (Narodne novine br. 180/04., 82/06., 138/06., 146/08., 152/08., 38/09., 124/09., 153/09., 73/10., 91/10.) i Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (Narodne novine, broj 35/11) propisano je da se prilikom godišnje registracije motornih i priključnih vozila plaća godišnja naknada za uporabu javnih cesta. Godišnja naknada plaća se za godinu dana unaprijed, a prihod je županijskih uprava za ceste (županija u kojoj vlasnik ...