Mišljenja.hr

Plaćanje PDV-a u postupku predstečajne nagodbe

Datum objave: 11.11.2013., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/13-01/2612

Porezni obveznik "A", obratio nam se podneskom u kojemu traži mišljenje je li ispravno da društvo napravi presjek poreza na dodanu vrijednost za mjesec lipanj 2013. godine te podmiri obvezu plaćanja poreza na dodanu vrijednost za razdoblje od 13. lipnja 2013. do 30. lipnja 2013. dok će se preostala obveza rješavati unutar postupka predstečajne nagodbe, koji je otvoren nad društvom 12. lipnja 2013., nastavno odgovaramo. Odredbom članka 84. stavka 2. Zak..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak