Porezni obveznik "A", obratio nam se podneskom u kojemu traži mišljenje je li ispravno da društvo napravi presjek poreza na dodanu vrijednost za mjesec lipanj 2013. godine te podmiri obvezu plaćanja poreza na dodanu vrijednost za razdoblje od 13. lipnja 2013. do 30. lipnja 2013. dok će se preostala obveza rješavati unutar postupka predstečajne nagodbe, koji je otvoren nad društvom 12. lipnja 2013., nastavno odgovaramo. Odredbom članka 84. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13.  Rješenje USRH; u daljnjem tekstu Zakon), određeno je da su obračunska razdoblja od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Odnosno prema članku 84. stavku 3. Zakona za poreznog obveznika čija je vrijednost isporučenih dobara i usluga uključujući i PDV u prethodnom razdoblju oporezivanja manja od 800.000,00 kuna, obračunska razdoblja su od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju. Porezni obveznik čija obračunska razdoblja su od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju može se odlučiti za podnošenje prijava za razdoblje iz stavka 2. toga članka. Uvidom u informacijski sustav Porezne uprave utvrđeno je da je društvo "A" d.o.o. mjesečni obvezniku poreza na dodanu vrijednost ...