U svezi Vašeg upita o obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost na robu koja se ugradi u slobodnoj zoni te o statusu korisnika zone, nastavno se daje odgovor.

Člankom 13. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07.) i člankom 72. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96., 113/97., 7/99., 112/99., 119/99. – ispravak, 44/00., 63/00., 80/00., 109/00., 54/01., 58/03., 198/03., 55/04., 77/04. – ispravak, 153/05., 79/07. i 34/08.) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za isporuke dobara u slobodnu zonu, te isporuke dobara unutar slobodnih zona pri čemu je porezni obveznik – isporučitelj dobara u slobodnu zonu, obvezan osigurati dokaze (odgovarajuću carinsku dokumentaciju) o isporuci dobara, u slobodnu zonu.

Prema odredbama članka 4. Zakona o slobodnim zonama (Narodne novine br. 44/96. i 92/05.) u zoni se može obavljati: proizvodnja robe, oplemenjivanje robe, trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, pružanje usluga, bankarski i drugi novčani poslovi i usluge osiguranja i reosiguranja imovine i osoba. Kako predmetnim člankom građevinarstvo nije navedeno kao djelatnost dopuštena u zoni, mišljenja smo da se isto ...