Od Zagrebačke škole za menadžment, s pravom javnosti, zaprimljen je podnesak s upitom vezano uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02. i 175/03. - dalje: Zakon), u dijelu koji se odnosi na obvezu osiguranja, tko je obveznik doprinosa, obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja te način plaćanj a i izvješćivanja u slučajevima studenata koji nisu osigurani po drugim osnovama (hrvatski državljani ili stranci) i o načinu obračunavanja i plaćanja doprinosa za osiguranje učenika i studenata za vrijeme praktične nastave odnosno stručne prakse. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Tko je osigurana osoba i prava osiguranika s osnove obveznog zdravstvenog osiguranja uređeno je Zakonom o zdravstvenom osiguranju (Narodne novine br. 94/01. do 117/03.). Istim je Zakonom, čl. 5., t. 15. propisano da su obvezno osigurani učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta koji su državljani i imaju prebivalište, odnosno boravište u Republici Hrvatskoj a nisu zdravstveno osigurani kao članovi obitelji osiguranika. Kada se radi o osobi koja je strani državljanin (neovisno radi li se o učeniku odnosno studentu ili osobi koja nije na redovitom školovanju), pitanje zdravstvene zaštite (obveza i način osiguranja te prava ...