Od Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika primili smo upit koji se odnosi na tumačenje odredbi čl. 47. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00. i 150/02.), a zbog informacija da se na terenu u primjeni tih odredbi različito postupa pri plaćanju obrtnicima, kako od poreznih obveznika, tako i u organizacionim dijelovima Porezne uprave. Nastavno dajemo sljedeću uputu. Odredbama čl. 47. Zakona o porezu na dohodak propisano je da tijela državne uprave i sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela i službe jedinica područne i lokalne samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici - pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak na račun kod ovlaštene organizacije za platni promet, a iznimno i u gotovom novcu na propisani način. Na temelju ovlaštenja iz čl. 49., t. 15. Zakona o porezu na dohodak ministar financija je donio Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine br. 54/01. i 2/03.) kojim je u čl. 64. propisano koje se isplate, iznimno od odredbi čl. 47. navedenog Zakona, mogu obaviti u gotovu novcu odnosno na način koji ima karakter gotovinskog plaćanja. Člankom 64. Pravilnika o porezu na dohodak nije propisana mogućnost ...