U svezi vašeg dopisa klasa: 021-01/01-01/13, ur. broj: 2181/1-1-01-10 od 21. studenoga 2001. godine u kojem navodite vijećničko pitanje vijećnika "A" koji traži od Vlade Republike Hrvatske da naredi Poreznoj upravi da na kraju godine objavi porezne kartice svih ministara, zamjenika i pomoćnika ministara, čelnika državnih tijela uprave te tajnika Vlade, u nastavku odgovaramo. Porezna uprava kao javno tijelo dužna se u obavljanju poslova iz svog djelokruga pridržavati odredbi Zakona o zaštiti i tajnosti podataka (Narodne novine br. 108/96.). Odredbom članka 12. Zakona o zaštiti tajnosti podataka propisano je da su službena tajna podaci koji su prikupljeni i koriste se za potrebe javnih tijela, a koji su zakonom, drugim propisom ili općim aktom nadležnog tijela donesenim na temelju zakona proglašeni službenom tajnom. Obveza čuvanja porezne tajne propisana je Općim poreznim zakonom (Narodne novine br. 127/00.). U članku 8. stavku 1. točka 1., 2. i 3. Općeg poreznog zakona navedeno je da su službene osobe, koje su uključene u porezni postupak, dužne kao poreznu tajnu čuvati činjenice koje su u poreznom, prekršajnom ili sudskom postupku doznale o poreznom obvezniku, pronalaske, recepte, patente i slično koje su doznale u poreznom postupku ...