Porezna uprava je 28. lipnja 2013. dala pojašnjenjana temu primjene novog oporezivanja PDV-om kroz pitanja i odgovore:   1. Što se podrazumijeva pod slobodnim zonama nakon 01. 07. 2013. godina?
Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji slobodne zone se u fiskalnom smislu uključuju u teritorij RH. Na isporuke dobara i usluga u slobodne zone primjenjivat će se iste odredbe Zakona koje se odnose na poslovanje drugih poreznih obveznika u tuzemstvu s tuzemnim poreznim obveznicima, poreznim obveznicima iz drugih država članica EU ili iz trećih zemlja. Ako porezni obveznik iz druge države članice ili tuzemni porezni obveznik nabavlja dobra koja će smjestiti u slobodnu zonu radi izvoza izvan EU ta dobra će biti oslobođena plaćanja PDV-a.   2. Kako će biti tretirati carinsko skladište?
U skladu s carinskim propisima nakon 01. 07. 2013. godine neće biti postupka carinskog skladištenja za dobra iz EU. Ako se dobra iz tuzemstva smještaju u carinsko skladište, primjerice radi prepakiranja, dobra se prepakiraju i izvoze, primjenjuje se oslobođenje od PDV-a. I u slučaju ako dobro dolazi iz druge države članice i ide u izvoz oslobođeno je od plaćanja PDV-a. Ako se dobro koje nije prethodno ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.