Navodite da ste od trgovca „P. Croatia“ d.o.o. kupili novo motorno vozilo s računom u kunama i pripadajućim PDV-om te da ste obračunali posebni porez na motorna vozila i napisali napomenu: "Posebni porez na motorno vozilo će biti obračunat i plaćen na temelju čl. 8. Pravilnika. Nadležno tijelo može izvršiti registraciju vozila.", a da je carinski djelatnik od Vas tražio da upišete uz tu napomenu i napomenu koja se tiče stjecanja NPS-a: "Stjecatelj će prijaviti stjecanje u obrascu PDV-S te obračunati PDV u obrascu PDV-a." da bi Vam mogao ovjeriti zajedno na računu za predmetno testno vozilo. Pitate, morate li pisati napomenu vezano za PDV na stjecanje obzirom da ste vozilo kupili od poreznog obveznika (trgovca) iz Republike Hrvatske. Stjecanje dobara unutar Europske unije je stjecanje prava raspolaganja pokretnom materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika, koju prodavatelj ili stjecatelj dobara ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze stjecatelju tih dobara i državu članicu koja nije država članica u kojoj je započela otprema ili prijevoz tih dobara. Prema tome, u slučaju kupnje novog prijevoznog sredstva od poreznog obveznika iz Republike Hrvatske ne radi se o stjecanju iz EU-a ...