Grad Z. postavio nam je upit u svezi s poreznim tretmanom infrastrukturnih objekata za potrebe centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Z. Temeljem Ugovora o koncesiji sklopljenog između grada Z. i društva ZOV d.o.o., društvu je dodijeljena koncesija u trajanju od 28 godina za financiranje, projektiranje, građenje, upravljanje, održavanje, popravljanje i upravljanje infrastrukturnim objektima centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Z. Vrijednost investicije odnosno nakon završetka radova vrijednost objekta i postrojenja se vode kao gospodarska imovina ZOV-a koji s njom obavlja za društvo V. d.o.o. usluge pročišćavanja otpadnih voda. Društvo V d.o.o. plaća ZOV-u usluge odvodnje. U cijenu usluge koju će ZOV zaračunati društvu V d.o.o. će biti uključena kapitalna naknada koja uključuje sve troškove projektiranja, građenja i financiranja i objekata te naknada za obavljene usluge pročišćavanja vode. Na ukupnu cijenu usluge koju zaračunava društvu V. d.o.o. ZOV će zaračunati PDV. Naše je mišljenje: U smislu odredbe članka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/05. do 90/05.) ne postoji isporuka dobara (postrojenja i opreme) između dru&scaron ...