Grad se obratio Središnjem uredu Porezne uprave u vezi obračuna PDV-a na penale tj. ugovornu kaznu izvođaču radova koji kasni s izvođenjem radova. Ugovorom između grada i izvođača radova ugovorena je odredba da će izvođač radova u slučaju prekoračenja rokova platiti ugovornu kaznu koja će iznositi 0,5 promila po danu kašnjenja odnosno maksimalno 5% od ukupne ugovorene cijene s uračunatim PDV-om. U upitu se navodi da se ne radi o naknadi štete, već o kazni zbog kašnjenja u izvođenju radova. U konkretnom slučaju ugovorena vrijednost radova je 76.470,37 kn, a kako se radi se o kašnjenju od 173 dana, ugovorna kazna obračunava se u visini od 5%. U vezi s navedenim postavljeno je pitanje da li ugovorna kazna podliježe obračunu PDV-a?   Središnji ured Porezne uprave dao je svoj odgovor iz kojeg izdvajamo:   ..."U vezi s navedenim upitom napominjemo da se isporuka kojom se obeštećuje primatelja za štetu nastalu po osnovi ranije isporuke ne smatra isporukom koja podliježe oporezivanju već odštetom. Odredbama članka 43. stavka 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost propisano je ako isporučitelj mora primatelju platiti ugovornu kaznu, kazna ne umanjuje poreznu osnovicu ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.