Poduzetnik "P." d.o.o., u postupku je dokapitalizacije koja se obavlja prijenosom materijalne Imovine, odnosno upotrebljavanih autobusa za prijevoz putnika. Ovlašteni sudski vještak obavio je procjenu navedene imovine i procijenjeni iznos iskazan je kao iznos povećanja temeljnog kapitala. Oba društva u sustavu su poreza na dodanu vrijednost te je na vrijednost procijenjene imovine obračunan porez na dodanu vrijednost U dopisu navodite da je razlika između knjigovodstvene vrijednosti i procjenom utvrđene vrijednosti iskazana kao prihod kod poduzetnika koji povećava temeljeni kapital unosom imovine. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje da li poduzetnik preuzimatelj imovine odnosno autobusa ima obvezu platiti posebni porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove na procijenjenu vrijednosti imovine koja se prenosi.

Odredbama članka 2. stavak 1. točka 1a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. – 94/09.), porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobra (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Ako društvo unosi imovinu u drugo društvo, radi se o oporezivoj isporuci što je propisano člankom 16 ...