Društvo HT postavilo nam je pitanja o poreznim obvezama pri izdvajanju pojedinih dijelova poduzeća odnosno pogona (stanice za tehnički pregled vozila, pogona za fizičku i tehničku zaštitu, pogona za održavanje vozila i restorana), pri čemu će preuzimatelji (kupci) tih pogona biti domaće pravne osobe - obveznici poreza na dodanu vrijednost. U okviru prijenosa pojedinog pogona kao gospodarske cjeline HT će na stjecatelja gospodarske cjeline prenijeti sve što se odnosi na pojedini pogon (pokretnu imovinu iz pogona, prava i obveze, ugovore s dobavljačima i kupcima, ugovore o radu radnika koji rade u pogonu) te će stjecateljima pogona dati pravo korištenja poslovnih prostora odnosno sklopiti ugovore o zakupu tih prostora. Osim izdvajanja ovih pogona, HT namjerava poslovanje u području pokretnih mreža prenijeti na društvo u 100%-tnom vlasništvu HT-a. Cjelokupna djelatnost pokretnih komunikacija (imovina, osobe, ugovori koji se odnose na djelatnost pokretnih komunikacija) djelomično će se prenijeti uz plaćanje od društva kćeri (pokretna imovina), a dio će biti uložen kao temeljni kapital u društvo kćer (nepokretna imovina). Posebno postavljaju pitanje o prijenosu nekretnina (npr. poslovnog prostora) koji se zajednički koristi za obavljanje raznih djelatnosti te bi takvu imovinu, kod koje nije moguće ...