Obratili ste nam se radi mišljenja o obračunavanju i plaćanju poreza na dodanu vrijednost u slučaju kad poduzetnik koji se bavi prodajom polugotovih pekarskih proizvoda daje na korištenje peći za pečenje tih proizvoda, a preuzimatelj odnosno korisnik peći dužan je platiti polog za korištenje peći bez prava na otkup i po prestanku važenja ugovora mora peći vratiti. Peći ostaju u vlasništvu poduzetnika koji ih daje na korištenje i za njih obračunava trošak amortizacije, a prema ugovoru je obvezan bez naknade otklanjati kvarove i održavati peći za vrijeme trajanja ugovora. Na pitanje da li se na iznos navedenog pologa zaračunava porez na dodanu vrijednost odgovaramo u nastavku. Prema članku 2. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 90/05.), porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti. Prema odredbi članka 8. stavak 1. Zakona, osnovica poreza na dodanu vrijednost je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena ...