Društva "A" (otkupitelj) potraživanja), "B" (vjerovnik) i "C" (dužnik) sklopila su trojni ugovor prema kojem društvo "A" otkupljuje potraživanje koje društvo "B" ima prema društvu "C". Ugovorom o otkupu potraživanja ugovoreno je da društvo "A" otkupljuje potraživanje u iznosu 18.437.700,00 kuna uz cijenu otkupa (diskont) 4.860.000,00 kuna, što znači da će društvo "B" od društva "A" koje je otkupilo potraživanje naplatiti 13.577.700,00 kuna. U vezi navedenog postavljeno je pitanje treba li obračunati i platiti porez na dodanu vrijednost na cijenu otkupa (diskonta) u iznosu 4.860.000,00 kuna s obzirom na činjenicu da društvo "A" u potpunosti preuzima rizik naplate potraživanja. Na postavljeno pitanje središnji ured Porezne uprave je odgovorio u nastavku: Porez na dodanu vrijednost prema članku 11. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 90/05.), ne plaća se na promet zlatnih poluga koje obavlja Hrvatska narodna banka, domaćih i stranih sredstava plaćanja, novčanih potraživanja, vrijednosnica i udjela u poduzećima. Prometom novčanih potraživanja smatra se prema članku 68 ...