Udruga Hrvatsko-francuski forum postavila nam je pitanja u svezi s oslobođenjem od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za troškove organiziranja manifestacija koje se odvijaju u njihovoj organizaciji, zatim kod nabave namještaja i opreme za potrebe udruge te pitanje plaćanja poreza na članarine, na koja u nastavku odgovaramo. Odredbama čl. 12., t. 1. i 12. te čl. 13., st. 1., t. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 48/04. - u daljnjem tekstu: Zakon), poreza na dodanu vrijednost oslobođen je uvoz humanitarne pomoći pod kojom se smatra uvoz dobara za potrebe humanitarnih organizacija, osim nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića te donacije dobara koje inozemni donatori poklanjaju zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim organizacijama te tijelima državne, lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i uvoz dobara i nabava dobara i usluga u tuzemstvu od strane istih koji se plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija. Odredbama čl. 70., st. 2. i čl. 73.b Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 198/03. u daljnjem tekstu: Pravilnik) bilo je propisano da se odredba čl. 12., t. 1. i ...