Dana 1. srpnja Republika Hrvatska pristupa Europskoj uniji i zajedničkom tržištu Europske unije. To tržište obuhvaća tržište Republike Hrvatske i tržište ostalih članica Europske Unije. Tim tržištem slobodno se kreću usluge, dobra, kapital i osobe bez graničnih kontrola. Temeljem toga u Republici Hrvatskoj uvodi se jedinstven sustav poreza na dodanu vrijednost usklađen s porezom na dodanu vrijednost država članica Europske unije. U nastavku dajemo skraćeni prikaz temeljnih pojmova i pravila kako bi Vam olakšali razumijevanje nove „filozofije“ oporezivanja porezom na dodanu vrijednost u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj kao jednoj od država članica.
Uskoro ćemo objaviti II. i III. dio ovog teksta koji će obuhvaćati postupanja pri isporuci dobara i pružanju usluga.   Konačan prijedlog Zakona o porezu na dodanu vrijednost (može se preuzeti klikom miša ovdje) temelji se na Direktivi Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost koja se može preuzeti klikom miša ovdje. 
  Napomena od 19. lipnja 2013.: Zakon o porezu na dodanu vrijednost objavljen je u Narodnim ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.