Prije isporuke dobra ili pružanja usluge poslovnom partneru u Europskoj uniji treba pribaviti njegov PDV identifikacijski broj kojim se koristi prilikom isporuka odnosno stjecanja dobara i usluga na zajedničkom europskom tržištu.   Provjera valjanosti PDV identifikacijskog broja je bitna kako bi isporuka dobara ili usluga bila oslobođena od PDV-a uz primjenu „prijenosa porezne obveze“ na poslovnog partnera u EU.   Uputu o tome kako provjeriti valjanosti PDV identifikacijskog broja Vašeg poslovnog partnera objavila je Porezna uprava na svojim Internet stranicama, a može se preuzeti u cijelosti klikom miša ovdje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.