Mišljenja.hr

PDV na usluge prijenosa govora putem Interneta (VoIP usluge)

Datum objave: 02.12.2002., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/02-01/203

Društvo “I.” postavilo nam je pitanje smatra li se usluga VoIP koju pružaju korisniku u inozemstvu, uslugom iz čl. 5., st. 6., t. 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.). Radi se o obradi “digitalnih podataka koji se dobiju kroz Internet i pretvaranju u analogni govor kroz modeme”. Da bi mogli odrediti radi li se u konkretnom slučaju o usluzi obrade podataka ili o telekomunikacijskoj usluzi obratili smo se za tumačenje Mi..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak