Mišljenja.hr

PDV na usluge nadzora, savjetovanja i dr., obavljene brodarskim kompanijama

Datum objave: 31.10.2003., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/03-01/291

U svezi s vašim upitom primjenjuje li se kod određivanja mjesta obavljanja usluga kontrole, nadzora, inspekcije, certifikacije te raznih usluga savjetovanja i analize koje društvo L.´s R. S. obavlja brodarskim kompanijama, odredba čl. 5., st. 4., t. 3.c) ili čl. 5., st. 6., t. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), odgovaramo u nastavku. Prema odredbi čl. 5., st. 4., t. 3.c) Zakona, mjestom obavljanja usluga koje se obavljaju na po..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak