Iz propisanih odredbi Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji je na snazi od 1. srpnja 2013. može se zaključiti kako su ustanove obveznici poreza na dobit koje pružaju usluge liječenja od tog dana i obveznici poreza na dodanu vrijednost.   O toj problematici Porezna uprava je 2. srpnja 2013. na svojim Internet stranicama dala obavijest koju prenosimo u cijelosti:   "S obzirom na velik interes javnosti obavještavamo vas da se s početkom primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost od 1. srpnja 2013. godine nije promijenio način oporezivanja usluga liječenja koje pružaju poliklinike, bolnice i slične ustanove.

Navodimo da je izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost iz 2010. godine, koji je usklađen s direktivama EU, primijenjen funkcijski pristup u pogledu oslobođenja za usluge od javnog interesa iz čega proizlazi da su usluge liječenja koje su od javnog interesa oslobođene od PDV-a.

Navedena odredba je implementirana 2010. godine u Zakonu o PDV-u, a primjenjuje se i u sada važećem Zakonu koji se primjenjuje od 1.7.2013. godine"   Podsječamo da je ovo obavijest i nije službeno stajalište - mišljenje Porezne uprave, pa očekujemo od Porezne uprave ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.