Mišljenja.hr

PDV na prihode od kamata po financijskim plasmanima

Datum objave: 05.11.2002., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/02-01/362

Društvo "A" je društvima "B" odobravalo mandatne kredite preko banke "C" Ugovorima koje je društvo zaključilo s bankom, određeno je da će mandatar (banka "C") za račun mandatora (društvo "A") obavljati sve poslove vezane za zaključivanje ugovora, prikupljanje dokumentacije i naplatu kredita i kamata te će za tu uslugu naplaćivati naknadu u visini od 1%. Postavljaju pitanje je li društvo "A" kao ..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak