Odvjetnik D. Š. postavio nam je zahtjev za tumačenjem u svezi s isplatom naknade štete temeljem police osiguranja. Njegovoj stranci obvezniku poreza na dodanu vrijednost, osiguravajuće društvo isplatilo je naknadu umanjenu za iznos poreza koji je iskazan u računima za popravak vozila. Traži objašnjenje za takav stav osiguravajućeg društva. Naše je mišljenje: Obveza podmirenja štete koju osiguravajuće društvo ima prema osiguraniku proizlazi iz ugovora o osiguranju. Činjenica je da je šteta učinjena obvezniku poreza na dodanu vrijednost, ako se radi o automobilu koji je u njegovoj poduzetničkoj imovini, neto iznos računa koji je obveznik primio za popravak automobila, jer zaračunati porez za sve poduzetnički motivirane nabave dobara i usluga može odbiti kao pretporez i on ne tereti rashode poreznog obveznika. Međutim, visina naknade za štetu nije predmet poreznih propisa već ugovorno-pravnog odnosa između osiguravajućeg društva i osiguranika.

...