Porezni obveznik obratio se upitom Središnjem uredu Porezne uprave u vezi poreznog tretmana izvozne isporuke. U upitu se navodi da je hrvatski porezni obveznik kupio robu od drugog hrvatskog poreznog obveznika na paritetu FCA skladište isporučitelja opreme što bi značilo da porezni obveznik kupac preuzima opremu od isporučitelja utovarenu na kamion i izvozno ocarinjenu. Nadalje, u upitu se navodi da bi se kupljena oprema otpremala izravno, nakon izvoznog carinjenja, iz skladišta isporučitelja koje se nalazi u tuzemstvu kupcu izvan Europske unije s izvoznim računima poreznog obveznika od kojeg je roba prethodno kupljena u tuzemstvu.   S tim u vezi postavljeno je pitanje može li tuzemni porezni obveznik koji obavlja isporuku izdati račun bez obračuna PDV-a pozivajući se na oslobođenje sukladno članku 45. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, uz uvjet da se tuzemni porezni obveznik koji je obavio izvozno ocarinjenje navodi u izvoznoj deklaraciji, uz napomenu da tuzemni porezni obveznik koju kupuje robu ima potpisani ugovor s kompanijom izvan Europske unije?     Na postavljeni upit Središnji ured Porezne uprave dao je odgovar, kojeg naši pretplatnici mogu vidjeti klikom miša ovdje.       Nemate vremena ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.