Kada dobra što ih isporučuju porezni obveznici iz drugih država članica Europske unije stječu tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima, koja nisu upisana u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost bitan je prag stjecanja propisan člankom 5. stavkom 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13.) koji iznosi 77.000,00 kuna. Naime, ako dobra iz druge države članice Europske unije stječu tijela tada će im isporučitelj dobara iz druge države članice na isporučena dobra obračunati PDV u skladu s propisima te države članice.   Obavijest u vezi dodjele PDV identifikacijskog broja tijelima državne vlasti, tijelima državne uprave, tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, komorama i drugim tijelima s javnim ovlastima može se vidjeti klikom miša ovdje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.