Porezna uprava je na svojim Internet stranicama o tome objavila upute za porezne obveznike iz država članica Europske unije i porezne obveznike koji imaju sjedište izvan Europske unije koje prenosimo u cijelosti:
PDV ID BROJ ZA POREZNE OBVEZNIKE IZ DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE   1. Porezni obveznici iz država članica Europske unije koji na području Republike Hrvatske obavljaju isporuke dobara i usluga, čije je mjesto oporezivanja u Republici Hrvatskoj ili koji isporučuju dobra kojima prijeđu hrvatski prag isporuke ili odustaju od hrvatskog praga isporuke od 270.000 kn moraju zatražiti od Porezne uprave dodjelu PDV ID broja. Struktura PDV ID broja je HR OIB. Porezni obveznici iz država članica Europske unije kojima je dodijeljen hrvatski PDV ID broj, postaju obveznici podnošenja PDV prijava u Republici Hrvatskoj od trenutka izdavanja PDV ID broja.   2. Dodjela PDV ID broja obavlja se podnošenjem obrazaca:
a) Zahtjev za registriranjem za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV te
b) Zahtjev za određivanjem i dodjelom osobnog identifikacijskog broja (OIB).

Potrebne obrasce moguće je koristiti s Internet stranice Porezne uprave – www.porezna-uprava.hr u dijelu Porez na dodanu vrijednost & EU.
...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.