Mišljenja.hr

PDV - cjepivo protiv krpeljnog meningoencefalitisa

Datum objave: 09.03.2006., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/06-01/42

Primili smo upit društva R d.o.o. u svezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost cjepiva protiv krpeljnog meningoencefalitisa. Prema odredbama članka 10a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 90/05.) te članka 57. stavak 1. točka d. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 153/05.), porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 0%, između ostalog, na lijekove određene Odlukom o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog za..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak