Na upit g. K. M. u svezi s paušalnim utvrđivanjem dohotka s osnove obavljanja obrtničke djelatnosti, keramičko-kamenarski radovi odnosno registriranog obrta prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti kao postavljanje zidnih ili podnih keramičkih, betonskih ili kamenih pločica, u nastavku dajemo sljedeće mišljenje. Člankom 2., st. 1. Pravilnika o samostalnim djelatnostima koje se mogu paušalno oporezivati te načinu utvrđivanja i oporezivanja paušalnog dohotka (Narodne novine br. 90/03.), propisano je da je obveznik poreza na dohodak kojemu se dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i koji ispunjava sljedeće uvjete: - da samostalnu djelatnost ne obavlja u supoduzetništvu, - da djelatnost ne obavlja s posloprimcima, odnosno da nema zaposlenih, - da nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona. Člankom 2., st. 2. Pravilnika o samostalnim djelatnostima koje se mogu paušalno oporezivati te načinu utvrđivanja i oporezivanja paušalnog dohotka propisano je da iznimno od odredbe st. 1., t. 2. ovoga članka fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost: puhač i brusač stakla, bačvar, bakrokotlar, kovač, tokar, tesar, lončar, keramičar, pećar, kolar ...