Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta i djelatnost poljoprivrede i šumarstva uz uvjet da nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost i ako im ukupni godišnji primici u 2013. nisu bili veći od 149.500,00 kn mogu se odlučiti za paušalno oporezivanje dohotka. Ta mogućnost izbora nije propisana za djelatnost slobodnih zanimanja!   Mogućnost plaćanja paušalnog poreza na dohodak propisana je člankom 44., stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. do 125/13.), a dodatne uvjete određuje Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Narodne novine br. 143/06. i 61/12.).
Pored navedenih uvjeta za paušalno oporezivanje dohotka kako to propisuje Zakon o porezu na dohodak, tj. da fizička osoba nije obveznik PDV-a i uvjeta primitaka u prethodnoj godini nižih od 149.500,00 kn, Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti određuje dodatne uvjete koje treba zadovoljiti: djelatnost se ne može obavljati u izdvojenim poslovnim jedinicama ili proizvodnim pogonima te da fizička osoba ne obavlja samostalnu djelatnost trgovine i ugostiteljstva. Međutim, nije propisan uvjet zaposlenih radnika, a dohodak od samostalne djelatnosti može se paušalno oporezivati i ako se samostalna djelatnost obavlja u supoduzetništvu (zajedničkom obavljanju ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.