Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje!   Na paušalno oporezivanje dohotka mogu se odlučiti fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta i djelatnost poljoprivrede i šumarstva. Uvjeti za paušalno oporezivanje propisani su čl. 44., st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. do 148/13.) i Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Narodne novine br. 143/06. do 160/13., dalje: Pravilnik).   Propisani uvjeti koje fizičke osobe trebaju kumulativno zadovoljiti za prelazak na paušalno oporezivanje dohotka su:
- nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost,
- ukupni godišnji primici su u 2014. bili 149.500,00 kn ili manji (za pojedinca ili supoduzetništva), a ako se radi o supoduzetništvu da svi supoduzetnici pojedinačno udovolje i ostalim propisanim uvjetima,
- ne obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja,
- djelatnost se ne obavlja u izdvojenim poslovnim jedinicama ili proizvodnim pogonima,
- ne obavlja se samostalna djelatnost trgovine i ugostiteljstva.   Prijava promjene načina oporezivanja predaje se do 15 siječnja 2015. Prijava ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.