U svezi upita Turističke zajednice općine B. V. o načinu razvrstavanja, obračuna i plaćanja paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja u slučaju kad turističko mjesto nije razvrstano u određeni razred, u nastavku odgovaramo: Odredbama Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (Narodne novine  br. 48/05.) propisuju se djelatnosti iz članka 27. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) koje će se paušalno oporezivati, visina i način utvrđivanja godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja. Člankom 3. stavkom 4. navedenog Pravilnika propisano da se koeficijent područja na kojem se pruža usluga građana u domaćinstvu određuje prema pripadnosti naselja u kojem se usluga pruža, razredu turističkog mjesta prema posebnom propisu i to: – za naselja razvrstana u razred A turističkih mjesta koeficijent je 1,00, – za naselja razvrstana u razred B turističkih mjesta koeficijent je 0,85, – za naselja razvrstana u razred C turističkih mjesta koeficijent je 0,70, – za ...