Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se s upitom u vezi poreza na dodanu vrijednost. Porezni obveznik u upitu navodi da se bavi odvjetničkom djelatnošću te navodi da je zbog pada prihoda u 2013. godini podnio nadležnoj Ispostavi Porezne uprave zahtjev za brisanjem iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost s danom 31. prosinca 2013. godine. U upitu se međutim navodi da tijekom ove kalendarske godine postoji mogućnost porasta prihoda poreznog obveznika zbog moguće naplate troškova zastupanja iz prethodnih godina. Obzirom na navedeno porezni obveznik postavlja pitanje mora li slijedeće godine uplatiti u državni proračun iznos PDV-a na iznos ostvarenog prometa iznad 230.000,00 kn retrogradno i s kamatama ili će zbog povećanih prihoda biti ponovo upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost te sa kojim datumom će biti izvršen upis. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz ...