Tražite tumačenje propisa o trošarinama, u slučaju kada bi ste na lokaciji postojećeg skladišta u slobodnoj zoni Luka Ploče, za koje ste ishodili trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, htjeli proširiti postojeće aktivnosti na označavanje plinskih ulja. U dopisu pojašnjavate da bi zbog toga zakupili nove skladišne kapacitete na istoj lokaciji te opisujete proces označavanja plinskih ulja. Pitate da li bi opisani način označavanja plinskog ulja bio sukladan trošarinskim propisima te da li bi za to mogli ishoditi dopunu trošarinskog odobrenja kao i da li bi označena plinska ulja mogli stavljati na tržište EU i na tržište trećih zemalja. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) uređuje se trošarinsku sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Europsku uniju, a Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 131/15.), namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (Narodne novine br. 2/16 ...