Mišljenje o zakonskim obvezama u vezi označavanja alkoholnog pića "Prosecco DOC Frizante La Delizia-Aquila". U prilogu upita dostavili ste mišljenje Središnjeg ureda Carinske Uprave KLASA: 410-19/16-06/133, URBROJ: 513-02-1740/1-16-2 od 17. svibnja 2016. (link) kojim se u smislu Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) predmetno alkoholno piće smatra međuproizvodom iz čl. 57. Zakona o trošarinama. Nadalje, navodite da se predmetno alkoholno piće razvrstava u tarifnu oznaku KN 2204 21 06 a na tržište dolazi u bocama zapremnine 0,75 l. Označavanje alkohola i alkoholnih pića propisano je u čl. 64. Zakona o trošarinama a detaljnije u čl. 62. i 63. Pravilnika o trošarinama  (Narodne novine br. 131/15. i 45/16.). Članak 64. st. 1. Zakona o trošarinama, među ostalim, propisuje da posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske moraju biti označeni proizvodi iz čl. 56., 57. i 58. Sukladno navedenom, budući da se predmetno alkoholno piće smatra međuproizvodom iz čl. 57. Zakona o trošarinama  obvezni ste predmetno alkoholno piće obilježavati posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske.

...