Tražite mišljenje podliježe li alkoholno piće komercijalnog naziva „Sloane’s Gin & Tonic“ obvezi označavanja posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske. U podnesku navodite da je predmetno alkoholno piće mješavina bezalkoholnog pića tonica i gina, a u maloprodaju dolazi pakirano u limenke volumena 0,25l i sadrži volumni udjel alkohola od 10%vol. Označavanje alkohola i alkoholnih pića posebnim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske propisano je čl. 71. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 106/18.) a detaljno uređeno čl. 46. i 49. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/19.). Prema dostavljenim podacima a temeljem općeg pravila 1 za primjenu nazivlja Carinske tarife predmetno alkoholno piće razvrstava se u tarifni broj 2208. Nadalje, s aspekta poznavanja robe i temeljem dostavljene dokumentacije, mišljenja smo da predmetno piće u smislu Zakona o trošarinama treba smatrati etilnim alkoholom iz čl. 66. st. 1. t. 1. Zakona o trošarinama. Člankom 71. st. 1. Zakona o trošarinama, među ostalim, propisano je da posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske, koja uz tekst "Republika Hrvatska – Ministarstvo financija" mora imati naznačenu količinsku oznaku te slovnu oznaku serije i broj serije, moraju biti označeni proizvodi ...