U vašem dopisu KLASA: 410-19/21-06/20, URBROJ: 513-02-1740/2-21-3 od 15. veljače 2021. godine navodite kako je proizvod Hard Seltzers Molson Coors dobiven proizvodnim procesom u kojem se fermentacijom voćnog soka dobiva jabučno vino. Fermentirana jabučna baza se dalje tretira i filtrira te se tada razrjeđuje s pitkom vodom, obogaćuje šećerom, prirodnim aromama aditivima. Proizvod je dodatno karboniziran. S tim u vezi navodite da proizvod Hard Seltzers podliježe odredbama Zakona o vinu koji u čl. 3. st. 1. t. c) definira pojam „voćnog vina“. Uzimajući u obzir vašu izjavu da proizvod Hard Seltzers spada u voćna vina, mišljenja smo da se može primijeniti odredba čl. 71. st. 1. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 106/18., 121/19.) kojom se proizvodi definirani zakonom kojim se uređuju proizvodnja i promet vina, izuzimaju od obveze označavanja posebnim markicama Ministarstva financija. Slijedom navedenog, u mišljenju Carinske uprave, Središnjeg ureda, KLASA: 410-19/21-06/20, URBROJ: 513-02-1740/2-21-3 od 8. veljače 2021. godine, briše se rečenica „Sukladno navedenom predmetno alkoholno piće Hard Seltzers Molson Coors u pakiranju od 0,33 l podliježe obvezi označavanja posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske, na način kako je propisano u Zakonu o trošarinama a ...