Povodom Vašeg podneska koji smo zaprimili putem elektroničke pošte 9. kolovoza 2013., a u kojem navodite da ste uz status uvoznika nakon početka primjene novih propisa hrvatskog trošarinskog sustava ishodili i status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta te obzirom da do sada niste poslovali u sustavu odgode plaćanja trošarine tražite pojašnjenje vezano uz daljnje postupanje s duhanskim prerađevinama nakon prijema Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, u nastavku dajemo pojašnjenje. Prijemom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, područje Republike Hrvatske postalo je dio jedinstvenog carinskog područja Unije što znači da je ukinut sav carinski nadzor nad unosom ili trgovinom robe između Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije. Prijelaznim i završnim odredbama iz čl. 109. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) predviđeni su prijelazni režimi koji omogućavaju prelazak na novi sustav za postojeće trošarinske obveznike. Tako čl. 4. istog članka Zakona o trošarinama propisuje da trošarinski obveznici koji su po odredbama Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 83/09. i 111/12.) bili registrirani kao uvoznici, a obavljati će djelatnost unosa trošarinskih proizvoda u ...