Područni ured "A", Ispostava "B" postavila je upit vezano za ovjeru obrasca Potvrda van EU/EGP odnosno Potvrda EU/EGP za potrebe podnošenja porezne prijave u SR Njemačkoj hrvatskih rezidenata koji primaju mirovinu iz SR Njemačke. Na gore postavljeno pitanje u nastavku odgovaramo: Savezna Republika Njemačka je od 01.01.2005. godine u svom Zakonu o porezu na dohodak uvela institut ograničene obveze poreza na dohodak na mirovine koje su ostvarene iz zakonskog mirovinskog osiguranja. U isto vrijeme, njemački zakonodavac je iznova regulirao oporezivanje starosnih primanja – mirovina u okviru njemačkog Zakona o starosnim primanjima. Prema tom njemačkom Zakonu, mirovine i slična primanja iz zakonskog mirovinskog osiguranja, poljoprivrednih starosnih osiguranja, profesionalnih mirovinskih zavoda i osnovnih mirovinskih ugovora podliježu tzv. naknadnom oporezivanju. Za sve umirovljenike koji su hrvatski rezidenti i koji već dulje vrijeme primaju mirovine ili su 2005. godine po prvi put primili mirovinu iz SR Njemačke navedene zakonske odredbe znače da isplate mirovina u SR Njemačkoj podliježu oporezivanju do 50%. Za svako godište umirovljenja nakon 2005. godine dio mirovine koji podliježe oporezivanju, do 2020. godine, prag za oporezivanje se povećava za 2 postotna poena sve do 80% i nastavno za 1 postotni poen do ...