Zaprimili smo upit poreznog obveznika o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem otuđenja nekretnina na području posebne državne skrbi za koje je ostvareno oslobođenje od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina. Naime, trgovačko društvo je steklo dvije nekretnine (građevinske čestice), za koje je kao porezni obveznik oslobođen plaćanja poreza na promet nekretnina rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave, uz napomenu da će iznos poreza morati platiti ako nastupe uvjeti propisani odredbom članka 13. stavka 3. Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine br. 26/03. – pročišćeni tekst). Postavlja se pitanje, može li društvo otuđiti dio parceliranih građevinskih čestica, odnosno dio izgrađenih poslovnih građevina, prije isteka 10 godina od kupnje građevinskih čestica, da nije u obvezi platiti porez na promet nekretnina kojeg je bio oslobođen rješenjem iz 2007. godine? U vezi navedenog odgovaramo u nastavku. Prema članku 13. stavku 3. Zakona o područjima posebne državne skrbi, porez, kojeg je porezni obveznik bio oslobođen temeljem članka 13. stavcima 1. i 2. navedenog Zakona, plaća se ako se nekretnina otuđi ili se djelatnost prestane obavljati, ili korisnik promijeni prebivalište izvan područja posebne državne skrbi u roku 10 godina od dana nabave nekretnina. Otuđenje ...