Dana 04. listopada 2013. u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi, Središnjem uredu zaprimljen je Vaš upit u kojem tražite mišljenje vezano uz pitanje može li tvrtka Etil promet d.o.o., registrirana u Registru trošarinskih obveznika Carinske uprave u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, prodavati (otpremati iz trošarinskog skladišta) djelomično denaturirani alkohol kupcu koji nije ishodio odobrenje za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda ili odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskih trošarinskog skladišta. Članak 63. st. 1. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) propisuje da se denaturiranim alkoholom u smislu navedenog Zakona smatra alkohol koji je u procesu proizvodnje onečišćen propisanim sredstvima u propisanim količinama tako da se daljnjom preradom ne mogu lako otkloniti denaturanti, odnosno da se ne može proizvesti prehrambeno upotrebljiv alkohol. Člankom 61. st. 1. t. 4. Zakona o trošarinama propisano je da se trošarina na alkohol i alkoholna pića ne plaća kada se koristi u proizvodnji i preradi neprehrambenih proizvoda, pod uvjetom da je etilni alkohol djelomično denaturiran. Nadalje, čl. 36. st. 1. Zakona o trošarinama propisuje da oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda nabavlja ...