Slijedom Vašeg upita o pratećoj dokumentaciji i načinu kretanja trošarinskih proizvoda koji su pušteni u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske (u konkretnom slučaju: alkohol), kada se takvi proizvodi otpremaju u trošarinsko skladište ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača gdje će biti korišteni kao materijal za reprodukciju u proizvodnji novih proizvoda, u nastavku dajemo odgovor. Kretanje trošarinskih proizvoda koji su već pušteni u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske u smislu trošarinskog zakonodavstva i otpremaju se primatelju na teritoriju Republike Hrvatske – kretanje izvan sustava odgode plaćanja trošarine, ne podliježe općim odredbama nadzora kretanja trošarinskih proizvoda koje propisuje trošarinsko zakonodavstvo te se stoga takva kretanja odvijaju uz uobičajene komercijalne isprave. U odnosu na situaciju koju navodite u upitu, kada se trošarinski proizvodi pušteni u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske otpremaju ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta – proizvođaču u Republici Hrvatskoj, koji će iste upotrijebiti za proizvodnju novih trošarinskih proizvoda, ističemo da je isto moguće uz poštivanje odredbi članka 20. stavka 5. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13., 11/14., 70/14., 157/14. i 8/15 ...