Navodite da kao proizvođač alkoholnih pića i ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta namjeravate prodati trošarinske proizvode tvrtci u Velikoj Britaniji koja posluje van sustava odgode plaćanja trošarine. Tvrtka iz Velike Britanije će dalje prodati istu robu kupcu u Italiji koji posluje u sustavu odgode, a robu bi otpremili direktno iz Republike Hrvatske u Italiju. SLijedom navedenog pitate da li možete prenijeti obvezu obračuna trošarine na tvrtku u Italiji. Trošarinski proizvodi koji namjeravate prodati kupcu u drugu državu članicu EU – Veliku Britaniju moraju biti već pušteni u potrošnju u Republici Hrvatskoj i na iste mora biti obračunata trošarina, budući navodite da kupac posluje van sustava odgode plaćanja trošarine. Obzirom da se radi o trošarinskim proizvodima već puštenim u potrošnju (i propisno označenim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske), otprema u drugu državu članicu EU, imajući u vidu navedeni status robe, se može odvijati samo u skladu s odredbama čl. 19. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.), a koji postupak je detaljnije opisan u Uputi br. 16/14. – Uputa za provedbu postupka pri kretanju trošarinskih proizvoda od 17. listopada ...