Slijedom Vašeg upita, a uzimajući obzir činjenicu da poslujete s trošarinskim proizvodima u statusu registriranog primatelja te primatelja iz članka 21. stavka 1. točke 4. Zakona o trošarinama, posljedično trošarinski proizvodi koji namjeravate otpremiti u drugu državu članicu EU (u konkretnom slučaju M.) moraju biti već pušteni u potrošnju u Republici Hrvatskoj. Obzirom da se radi o trošarinskim proizvodima već puštenim u potrošnju (i propisno označenim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske), otprema u drugu državu članicu EU, imajući u vidu navedeni status robe, se može odvijati samo u skladu s odredbama članka 19. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.), a koji postupak je detaljnije opisan u Uputi br. 16/2014 – Uputa za provedbu postupka pri kretanju trošarinskih proizvoda od 17. listopada 2014. godine, točka 3.2.1. Upute (link). Pri tome naglašavamo da postupanje sa trošarinskim proizvodima ovisi poglavito o procedurama propisanim u državi članici odredišta u kojoj će se isti degustirati, dakle puštati u potrošnju, i mora biti u skladu s istima u odnosu na modalitete isporuke i ostale obveze koje ...