Tvrtka namjerava isporučiti alkoholna pića u drugu državu članicu EU (u Vašem slučaju Saveznu Republiku Njemačku) te tražite pojašnjenja vezana uz zakonito postupanje i potrebnu dokumentaciju. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) uređen je trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda: alkohola i alkoholnih pića, duhanskih prerađevina, energenata i električne energije. Temeljne odredbe koje se odnose na kretanje trošarinskih proizvoda sadržane su u odredbama Glave III. citiranog Zakona, a detaljnije određene u Glavama II. i III. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/17.). Trošarinski proizvodi prilikom kretanja, odnosno otpreme unutar Europske unije u komercijalne svrhe (između gospodarstvenika) podliježu općim pravilima nadzora kretanja koja propisuju harmonizirano europsko trošarinsko zakonodavstvo. U skladu s općim pravilima nadzora kretanja trošarinski proizvodi se unutar Europske unije, između gospodarstvenika mogu kretati: - u sustavu odgode plaćanja trošarine uz korištenje Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda – EMCS sustava (engl. Excise Movement and Control System), pri čemu je temeljni dokument elektronički trošarinski dokument (e-TD), te - izvan sustava odgode plaćanja trošarine, odnosno s plaćenom trošarinom (kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u ...